POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:

 Piastowie
 Mieszko I
 Bolesław I Chrobry
 Mieszko II
 Kazimierz I Odnowiciel
 Bolesław II Śmiały
 Władysław I Herman
 Zbigniew
 Bolesław III Krzywousty

 Władcy dzielnicowi
 Obcy i Piastowie
 Jagiellonowie
 Królowie elekcyjni
 Okres zaborów

strona tytułowa

nawigacja:
genealogia dynastyczna
portal
linki sponsorowane

PIERWSI PIASTOWIE.
PIASTOWIE.
Piastowie, dynastia panująca w Polsce, na tronie królewskim do 1370 (Kazimierz Wielki), na Mazowszu do 1526 (Janusz III); ostatnim jej przedstawicielem był zmarły 1675 książę legnicko - brzesko - oławski Jerzy Wilhelm. Według Kroniki Galla Anonima założycielem dynastii miał być legendarny kmieć Piast, a następcami kolejno: Siemowit, Lestek, Siemiomysł i Mieszko I; historyczne istnienie trzech poprzedników Mieszka jest prawdopodobne. Po Mieszku I na polskim tronie zasiadali: Bolesław I Chrobry, Mieszko II (1031/32 Bezprym), Kazimierz Odnowiciel, Bolesław II Śmiały, Władysław I Herman, Bolesław Krzywousty; 1138 nastąpiło rozbicie dzielnicowe państwa, trwające do początku XIV w., gdy główne dzielnice kraju znalazły się w ręku Władysława Łokietka; jego następcą był Kazimierz Wielki. Nazwa Piastowie jako określenie dynastii pojawiła się w XVIII w, a spopularyzował ją Adam Naruszewicz.

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

© 1998-2017 Jerzy Prajzner (Krosno) wstecz