POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH wstecz
menu:

 Piastowie
 Władcy dzielnicowi
 Obcy i Piastowie
 Jagiellonowie
 Królowie elekcyjni
 Henryk Walezy
 Stefan Batory
 Zygmunt III Waza
 Władysław IV Waza
 Jan II Kazimierz
 Michał Korybut Wiśniowiecki
 Jan III Sobieski
 August II Mocny
 Stanisław Leszczyński
 August III Sas
 Stanisław August Poniatowski

 Okres zaborów

strona tytułowa

nawigacja:
genealogia dynastyczna
portal
linki sponsorowane

król elekcyjny
STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI. STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI.
 urodzony 17-01-1732 Wołczyn
  zmarł 12-02-1798 Petersburg
koronacja 25-11-1764 Warszawa
  tytuł król polski
   żył 65 lat
  ojciec Stanisław Poniatowski
  matka Konstancja Czartoryska
Stanisław Antonis Poniatowski; Stanisław August Poniatowski: stolnik litewski, starosta przemyski, król polski 1764-1795 jako Stanisław August.


• BIOGRAFIA: STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI.
Stanisław August Poniatowski (1732-98), król polski 1764-95, obrany pod naciskiem Rosjan i "familii". Rzecznik wzmocnienia państwa i władzy królewskiej; 1765 założył Szkołę Rycerską, rozwinął też działania na rzecz rozbudowy manufaktur królewskich; podjęte wówczas próby dalej idących reform państwa zostały obalone przez część magnatów oraz rosyjsko - pruską interwencję polityczną 1767-68. Protektor Komisji Edukacji Narodowej (1773), rzecznik postanowień kodeksu Andrzeja Zamoyskiego, współtwórca reform Sejmu Czteroletniego i jeden z głównych autorów Konstytucji 3 maja. Panował w okresie całkowitego uzależnienia państwa od mocarstw ościennych, zwłaszcza Rosji, stąd często ulegał przemocy Petersburga. Podczas wojny polsko - rosyjskiej 1792 skapitulował niemal bez walki; w powstaniu kościuszkowskim 1794 nie odgrywał istotniejszej roli politycznej, próbował jednak działań zakulisowych. Obciążany przez wielu odpowiedzialnością za upadek państwa, a nawet uznawany za zdrajcę po przystąpieniu do konfederacji targowickiej, został zmuszony po trzecim rozbiorze do abdykacji 25 XI 1795; przebywał w Grodnie, później w Petersburgu, gdzie zmarł. Wielki mecenas kultury i sztuki, inspirator i twórca wielu ważnych instytucji kulturalnych (m.in. 1765 Teatru polskiego, zwanego do 1831 Narodowym, czasopisma "Monitor"), opiekun literatów i artystów ( obiady czwartkowe), mecenas sztuk plastycznych (przebudowa Zamku Królewskiego w Warszawie, budowa Łazienek). Autor m.in.: "Memoires du roi Stanislas-Auguste Poniatowski" (t. 1-2, 1914-24).

[literatura:]
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.


• GRUPA RODZINNA: STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI.
   mąż Stanisław August Poniatowski

   żona Elżbieta z Szydłowskich Grabowska
   ślub 1784 lub 1785 (małżeństwo morganatyczne)
 urodzona 1748/1749
  zmarła 1810
  ojciec Teodor Szydłowski
  matka Teresa Witkowska

 k dz. 1 Konstancja Grabowska
 m dz. 2 Michał Grabowski
 k dz. 3 Izabela Grabowska
 m dz. 4 Kazmierz Grabowski
 m dz. 5 Stanisław Grabowski

• SKRÓCONY WYWÓD PRZODKÓW: STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI.
1 Stanisław August Poniatowski ur. 17-01-1732 zm. 12-02-1798 król polski


2 Stanisław Poniatowski ur. 1678 zm. 1762 wojewoda mazowiecki
3 Konstancja Czartoryska ur. 1700 zm. 1759


6 Kazimierz Czartoryski ur. 1674 zm. 1741 kasztelan wileński
7 Izabela Morsztyn ur. 1671 zm. 1758


12 Michael Georg Gabriel Czartoryski ur. 1621 zm. 1692
13 Johanna Veronika Olendzka zm. 1729


24 Mikołaj Jarzy Czartoryski zm. 1662 ks., wojewoda wołyński
25 Izabella Korecka zm. 1669


50 Joachim Korecki zm. 1612/1613
51 Hanna Chodkiewiczówna zm. 1626

• LITERATURA: STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI.

• Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Warszawa 1996.
• Sienkiewicz Witold: Mały słownik historii Polski. Warszawa 1991.

© 1998-2017 Jerzy Prajzner (Krosno) wstecz